Gebruikersvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de gebruikersvoorwaarden van Het bewaren waard. De gebruikersvoorwaarden betreft een betaversie die te zijner tijd wordt vervangen door een definitieve versie.

Disclaimer

1.    Het bewaren waard streeft ernaar om actuele en correcte informatie te verschaffen, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

2.    Op Het bewaren waard is het Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken en gebruiken van deze website en haar informatie, verklaart de deelnemer zich akkoord met het Nederlands recht.

3.    Het materiaal op Het bewaren waard is afkomstig van haar deelnemers. Het bewaren waard controleert de bijdragen op haar site niet op inhoud of auteursrechtelijke status. Het bewaren waard sluit alle aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, hiervoor uit.

Cookies

•    Sinds juni 2012 zijn wij volgens Europese richtlijnen verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten geven om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy.

•    Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer staan, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

•    Om de bezoekgegevens bij te houden en om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten maken wij gebruik van cookies. Hierdoor kan Archief Eemland de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

•    Tijdens uw bezoek aan onze website heeft u te maken met twee verschillende cookies:

1.    legale functionele cookies op de website

Het uitzetten van legale functionele cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken zoals het winkelmandje en inlogformulier. De informatie die met deze cookies wordt verzameld wordt zodanig verwerkt en opgeslagen dat de gegevens nimmer te herleiden zijn naar één individu. Er worden geen verwijzingen gemaakt naar ip-adressen van bezoekers. Er worden geen koppelingen gemaakt tussen verschillende vormen van gegevens op zodanige wijze dat daaruit de identiteit van bezoekers kan worden afgeleid.

2. cookies voor gedragmeting via de statistieken van Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers binnen onze website, gebruiken wij een programma van een externe partij: Google Analytics. Uit de informatie die wordt verzameld ten behoeve van de statistieken kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Deze metingen zijn anoniem.

Lees meer:

•    het algemeen beleid van Google Analytics
•    privacy beleid Google (Google Analytics, Google Maps, YouTube)
•    website van de overheid

Privacy

1.    Informatieverstrekking voor het gebruik maken van Het bewaren waard

•    Om gebruik te kunnen maken van Het bewaren waard is het noodzakelijk een profiel aan te maken en daarbij enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door de deelnemer aan ons aangeleverd.

•    Geautomatiseerde data (zoals IP-adres, user-agent etc.) wordt volgens het Nederlands recht gelogd.

2.    Doeleinden gebruik persoonlijke gegevens door Het bewaren waard

•    De gegevens die worden verzameld hebben als doel onze diensten te onderhouden, te beveiligen, te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

3.    Bescherming van persoonsgegevens door Het bewaren waard

•    De persoonlijke gegevens zullen door Het bewaren waard zorgvuldig en in overeenstemming met de wet verwerkt worden. Zonder expliciete toestemming van de deelnemer zullen de persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekt worden door Het Bewaren Waard voor directe marketing doeleinden. Op het profiel van de deelnemer staat aangegeven welke gegevens standaard openbaar of niet-openbaar zichtbaar zijn. Bij de persoons- en locatiegegevens kan de deelnemer kiezen of deze openbaar zichtbaar zullen zijn. De niet-openbare gegevens zijn alleen zichtbaar voor deelnemende archieven en beheerders. Door middel van een nieuwsbrief kan Het bewaren waard de deelnemer op de hoogte houden van haar activiteiten. Het afmelden voor de nieuwsbrief kan door middel van het klikken op de link “afmelden nieuwsbrief” onderaan de nieuwsbrief. Op basis van wettelijke bepalingen is het mogelijk dat Het bewaren waard verplicht is gegevens aan derden te verstrekken.

4.    Inzage in, corrigeren en verwijderen van uw gegevens

•    De persoonsgegevens kunnen ingezien worden door het inloggen in het persoonlijk profiel van de deelnemer. De deelnemer kan zijn of haar persoonsgegevens wijzigen door in te loggen op zijn of haar persoonlijk profiel. De deelnemer kan zijn of haar account te allen tijde verwijderen. Na verwijderen blijft een account nog drie maanden beschikbaar voor de deelnemende archieven om de herinneringen te downloaden en zou de deelnemer het account eventueel kunnen heractiveren. Na die drie maanden worden alle bijdragen verwijderd. Zonder uitdrukkelijke goedkeuring door deelnemer kan een deelnemend archief de bijdragen niet downloaden. Alleen bij cc0 licentie is dit het geval.

5.    Reikwijdte verantwoordelijkheid van Het bewaren waard

•    Het Privacy Statement heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens verkregen via Het bewaren waard. Het bewaren waard accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

6.    Het gebruik van Het bewaren waard door minderjarigen

•    Het bewaren waard is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Indien een persoon onder de 18 jaar gebruik wil maken van deze website kan hij of zij daartoe een verzoek indienen via info@hetbewarenwaard.nl.

7.    Wijzigingen in het Privacy Statement

•    Het Privacy Statement kan gewijzigd worden. De wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website en in de nieuwsbrief.

8.    Vragen

•    Bij vragen over het Privacy Statement is het mogelijk een e-mail te versturen naar info@hetbewarenwaard.nl.

Gebruikersvoorwaarden (inclusief auteursrecht)

1.    Het bewaren waard

•    HBW is bedoeld als platform voor historische bijdragen.

2.    Registratie en accountbeveiliging

•    Om gebruik te kunnen maken van Het bewaren waard moet er een account aangemaakt worden door middel van het opgeven van een e-mailadres en persoonlijk wachtwoord.

•    Bij aanmelding is het tevens verplicht de volgende gegevens volledig en naar waarheid in te vullen: volledige naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en e-mailadres. De bijdragen van de deelnemer op de site en sommige persoonsgegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere deelnemers. Het bewaren waard wijst de deelnemer op haar Privacy Statement.

•    De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en onderhouden van account- en persoonsgegevens. Het bewaren waard vertrouwt erop dat deze informatie actueel en juist is. Het bewaren waard is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

•    Het persoonlijk account wordt afgeschermd met een persoonlijk wachtwoord. De deelnemer dient dit wachtwoord geheim te houden en regelmatig te veranderen. Ook zal de deelnemer geen toegang verlenen tot zijn of haar account aan derden.

•    De deelnemer maakt niet meer dan een account aan.

3.    Bijdragen aan Het bewaren waard

•    Geregistreerde deelnemers kunnen bijdragen aan Het bewaren waard door afbeeldingen of audiovisueel materiaal up te loaden en reacties te plaatsen. Andere deelnemers kunnen hierop reageren door bijvoorbeeld een bericht te sturen of een reactie te plaatsen in het reactieveld. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de bijdragen die hij op Het bewaren waard plaatst.

•    De deelnemer die een bijdrage aan Het bewaren waard levert staat ervoor in dat hij of zij door het geheel openbaar te maken, hij of zij geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van anderen. De deelnemer is verplicht om een correcte melding van bronnen, verwijzingen en rechthebbende bij hun bijdrage te plaatsen.

•    Bij het plaatsten van een herinnering kan de deelnemer aanvinken of hij of zij wel of geen auteursrechthebbende is of dat de herinnering vrij is van rechten.

•    Indien de deelnemer niet zelf de auteursrechthebbende is, verklaart hij of zij toestemming te hebben verkregen van de auteursrechthebbende voor het gebruik van het materiaal op Het bewaren waard.

4.    Regels voor het Gebruik van Het bewaren waard

•    Het is niet toegestaan Het bewaren waard te gebruiken op een wijze die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die een ieder in het maatschappelijke verkeer betaamt.

•    Het bewaren waard is bedoeld als open en toegankelijk platform. De gedragsregels:

1.    Respecteer de meningen en opvattingen van anderen.

2.    Het plaatsen van inhoud die racistisch, seksistisch, pornografisch, gewelddadig of discriminerend is, is niet toegestaan.

3.    Het doen van commerciële uitingen zonder uitdrukkelijke toestemming van Het bewaren waard is niet toegestaan.

4.    Het is niet toegestaan Het bewaren waard te gebruiken om persoonsgegevens en andere deelnemersinformatie te verzamelen.

5.    Het uploaden van virussen of andere schadelijke codes is niet toegestaan.

5.    Verwijderen van een account en bijdragen op Het bewaren waard

•    De deelnemer kan zijn of haar account te allen tijde verwijderen. Na verwijderen blijft een account nog zes maanden beschikbaar voor de archieven om de herinneringen te downloaden. Ook is het mogelijk voor de deelnemer om het account binnen deze periode te her-activeren. Na de periode van zes maanden worden alle bijdragen verwijderd.

•    Indien een betaald abonnement verloopt, ontvangt de deelnemer een e-mail met een melding hiervan. Deze e-mail met melding zal de deelnemer ontvangen, één maand voor het verlopen van zijn abonnement.

•    Na het verlopen van het betaald abonnement ontvangt krijgt de deelnemer automatisch een gratis abonnement. Hij of zij heeft na verloop van de abonnementstermijn nog drie maanden de tijd om weer een betaald abonnement aan te schaffen. Indien er na drie maanden gaan nieuw abonnement wordt aangeschaft wordt de overtollige informatie boven de 1GB verwijderd. De nieuwste bestanden worden als eerste verwijderd.

•    Indien een deelnemer met een gratis abonnement zes maanden lang niet is ingelogd op Het bewaren waard worden zijn gegevens verwijderd.

•    Het bewaren waard kan het account van een deelnemer verwijderen indien er op de waarschuwingsmails na vier en vijf maanden dat een deelnemer niet heeft ingelogd, eindigen na zes maanden. Hierna volgt een periode van drie maanden voor archieven om de herinneringen te downloaden na goedkeuring of bij cc0.

•    Het bewaren waard kan het account van een deelnemer ook verwijderen in het geval van de in punt 5 genoemde inbreuk of strijdigheid met het Privacy Statement.

6.    Betaalde diensten

•    Het aanmaken van een profiel op Het bewaren waard is gratis. Het uploaden van documenten en foto’s tot 1 GB is gratis. Het uploaden van audiovisueel materiaal en verborgen herinneringen is betaald. De prijslijst is te vinden op de website.

•    De prijzen vermeldt op de website gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

7.    Auteursrecht

•    Indien iemand van mening is dat een deelnemer zich schuldig maakt aan een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht kan deze een melding maken van inbreuk. Dit kan door op de melding inbreuk button te klikken naast de betreffende bijdrage of door een mail te sturen naar info@hetbewarenwaard.nl.

•    Indien een deelnemer herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen zal Het bewaren waard – indien terecht – het account verwijderen.

8.    Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

•    De gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De gewijzigde versie van de gebruikersvoorwaarden zullen gepubliceerd worden op de website en in de nieuwsbrief.

9.    Verdere informatie

•    Bij vragen over de gebruikersvoorwaarden is het mogelijk een e-mail te versturen naar info@hetbewarenwaard.nl. Uw vraag wordt binnen drie werkdagen beantwoord.